บริษัท เชนนิตี้ จำกัด

188/60 หมู่ 8
ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10270

Line at : @MindNorra
Facebook : https://www.facebook.com/MindNorra