นโยบายการคืนเงินและสินค้า

นโยบายการคืนเงินและสินค้า

ในการคืนสินค้านั้น ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสามารถกรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเหตุผลการคืนสินค้า ตามลิงค์นี้ เมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนจากคุณแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ไม่เกิน 7 วัน (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ : ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งในการตีคืนสินค้าให้แก่ลูกค้าหากเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ระบุไว้

เหตุผลในการคืนสินค้าที่ทางบริษัทยินดีรับพิจารณาคืนเงินให้แก่ลูกค้า แบ่งออกได้ดังนี้

เหตุผลการคืนสินค้าความหมายของเหตุผลการคืนสินค้าเงื่อนไขการคืนสินค้า
ก. สินค้ามีตำหนิสินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้– สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งของแถม(ถ้ามี)
ข. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้จัดส่งสินค้าผิด/สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่างหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าตามที่โฆษณา เช่น รูป ของแถม ลักษณะสินค้า ลวดลาย วัสดุที่ใช้ และอื่นๆ– สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
– สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถม(ถ้ามี)
ค. สินค้าหมดอายุสินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ– สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์รวมทั้งของแถม(ถ้ามี)

หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE : @mindnorra
Email : chainitygroup@gmail.com
Tel : +66 080 415 6656